Li~na karta

Pun naziv:  Akcionarsko društvo "PLANINKA" Kuršumlija 
Skraćeni naziv:  "PLANINKA" A.D. 
Adresa:  ul. Kosovska 38 
Mesto:  18430 Kuršumlija 
Telefon:  027/381-344 
Fax:  027/381-512 
e-mail:  office@planinka.rs 
PIB:  100622505 
Matični broj  07108079 
Br. rešenja o PDV-u  120589364 
Šifra delatnosti:  1107 

Potvrda o izvršenoj registraciji (PIB)             Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV

Tekući računi kod domaćih banaka

OTP Banka:  325-9500700018388-30 
Vojvođanska banka:  355-1023622-88 
Erste Banka:  340-11003613-34